Op al onze werkzaamheden en dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van Hulster Transport en Containerservice B.V. (“Hulster Transportvoorwaarden”) van toepassing. Naar gelang de aard van de werkzaamheden en dienstverlening zijn in deze Hulster Transportvoorwaarden aanvullend Specifieke Branchevoorwaarden van toepassing verklaard. In de Hulster Transportvoorwaarden is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd verklaard om van geschillen tussen Hulster en Opdrachtgever kennis te nemen. De Hulster Transportvoorwaarden en de daarin genoemde Specifieke Branchevoorwaarden kunnen worden gedownload van www.hulster-transport.nl en worden op verzoek kosteloos aan u toegezonden.

Download
Algemene voorwaarden Transport
AV Hulster Transport.pdf
Adobe Acrobat document 91.9 KB

Download
Algemene voorwaarden Opslag
Algemene Opslagvoorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 838.0 KB

Download
Algemene voorwaarden Vereniging Verticaal Transport
av-vvt-nederlands.pdf
Adobe Acrobat document 65.6 KB

Download
AVC Condities
Algemene Vervoerscondities.pdf
Adobe Acrobat document 853.0 KB

Download
CMR Condities
CMR-Verdrag NL.pdf
Adobe Acrobat document 1.7 MB